Miljöpolicy

Innehåll

Nordea Nodes miljöpolicy ska bidra till en hållbar utveckling. Nordea Node ser stora möjligheter att påverka resan mot ett hållbart samhälle genom digitalisering av processer och därmed minskat antal resor för t.ex. rådgivningsmöten, ett hållbart internt arbete och genom att påverka våra kunder till hållbara val inom pensioner, försäkringar och förmåner. Miljömedvetenhet ska ingå som en naturlig del i vårt dagliga arbete och vi ska:

  • verka för att kunder, användare och anställda blir medvetna om miljö- och hållbarhetsfrågor
  • förebygga och minimera vår negativa miljöpåverkan genom att väga in miljöhänsyn vid till exempel inköp av varor och tjänster samt vid tjänsteresor
  • hushålla med materiella resurser och energi samt hantera vårt avfall på ett miljöriktigt sätt
  • utvärdera och ständigt förbättra vårt sätt att arbeta i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan
  • vara uppdaterade på lagstiftningen på miljöområdet.

Miljömål

För att kunna säkerställa vårt miljöarbete har vi satt upp följande mål:

  • Arbeta för att erbjuda och utveckla hållbara pensionslösningar.
  • Verka för att anställda främst promenerar eller cyklar till arbetet alternativt använder kollektivtrafiken.
  • Vid tjänsteresor ska först och främst kollektivtrafik eller tåg användas.
  • Våra IT system ska i högsta grad drivas av hållbar elproduktion där samarbete med Google Cloud är en viktig komponent (https://cloud.google.com/environment/).
  • Öka effektiviteten i användningen av utrustning och förbrukningsmaterial samt återvinna uttjänt utrustning så långt det är möjligt.

Risker avseende miljö- och samhällsansvar

Inom ramen för bolagets investeringsrådgivning tar Nordea Node hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade omständigheter som kan ha en negativ inverkan på placeringarnas värde. Nordea Nodes målsättning är att kunder inte ska exponeras mot hållbarhetsrisker som kan leda till en betydande negativ inverkan på placeringarnas värde.

I dagsläget beaktar Nordea Node inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, det vill säga för miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. I takt med att förutsättningarna och kraven för finansiella instituts hållbarhetsarbete blir tydligare avser Nordea Node att börja beakta dessa faktorer.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

phone

Ring till oss

Kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.

Ring 021 220 30
envelope

Skicka e-post

Skriv till oss direkt på hemsidan.

support@nordeanode.se
question

Hitta svar på frågor

Hitta svar på våra vanligaste frågor.

Gå till vanliga frågor